W celu wydrukowania dekretów pojedynczego dokumentu, znajdującego się już w DZIENNIKU programu należy:

  • wejść do modułu KSIĘGA, a następnie z lewego menu wybrać zakładkę BUFOR ZAPISÓW,
  • następnie w górnym menu w sekcji OPERACJE, należy zaznaczyć opcję ZAKSIĘGOWANE,

 

Po użyciu tej opcji w BUFORZE ZAPISÓW zostaną wyświetlone również zaksięgowane już dokumenty znajdujące się w DZIENNIKU. Będą one oznaczone ZIELONYM KOLOREM.

  • w górnym "grzebyku" wybieramy okres w którym znajduje się dokument, który będziemy chcieli wydrukować. Wybór znaku "GWIAZDKI" spowoduje, że program wyświetli dokumenty ze wszystkich okresów.

 

  • następnie należy zaznaczyć (kliknąć na niego jeden raz lewym przyciskiem myszy) dokument, którego dekrety chcemy wydrukować,
  • w kolejnym kroku z górnego menu należy wybrać kolejno WYDRUKI >>> DEKRETY >>> BIEŻĄCY,

Po wyborze tej opcji program wyświetli podgląd wydruku drukowanego przez Państwa dokumentu. Za pomocą dostępnego w górnym menu tego okna przycisku DRUKUJ możecie Państwo dokonać wydruku. Możliwe jest również zapisanie dokumentu do pliku PDF. Umożliwia to przycisk EXPORTUJ DO PDF.