PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

WYGENERUJ PLIK JPK NA PODSTAWIE WYLICZONEGO REJESTRU VAT

Krok 1. Aby wygenerować plik JPK należy z górnego Menu użyć przycisku UTWÓRZ JPK

Program umożliwia wygenerowanie plików JPK dla następujących struktur:

•    JPK_VAT(1) – stosowanej w okresie od 07-2016 do 12-2016,

•    JPK_VAT(2) – stosowanej począwszy od 01-2017,

•    Możliwe jest również wygenerowanie Korekty struktury JPK_VAT(2) składanej za określony okres księgowy,

Krok 2. Jeżeli dane służące do wygenerowania rejestru VAT nie są kompletne program poinformuje o tym użytkownika stosownym komunikatem.

Krok 3. W przypadku wyświetlenia komunikatu o brakach i błędach wskazane jest kliknięcie w opcję NIE powyższego okna, a następnie poprawienie błędów i uzupełnienie braków widocznych w oknie braków i ostrzeżeń dostępnym po prawej stronie okna rejestru VAT.

Jeżeli okno braków i ostrzeżeń nie zawiera żadnych komunikatów z błędami możesz od razu przejść do kroku 7 niniejszej instrukcji i zapisać wygenerowany plik na swoim komputerze w łatwo dostępnym miejscu (na przykład na pulpicie komputera).

UWAGI !!!


•    Okno braków i ostrzeżeń wyświetla również informacje dotyczące ilości wierszy zakupu, sprzedaży oraz kwoty VAT naliczonego i należnego dla wygenerowanego rejestru VAT – przed wysłaniem pliku porównaj te dane z wydrukiem podsumowania rejestru vat za ten sam okres.

•    Program za pomocą komunikatu SPRAWDŹ DOKUMENTY informuje użytkownika, które zapisy wymagają sprawdzenia i naniesienia poprawek, a także wskazuje elementy które użytkownik powinien w danych dokumentach uzupełnić lub poprawić (na przykład NIP lub adres dostawcy). – WAŻNE:  plik JPK z błędnym adresem kontrahenta może być poprawnie zwalidowany przez aplikację kliencką, dlatego należy przejrzeć wskazane przez OGNIKA zapisy.

Krok 4. Po uzupełnieniu wskazanych przez program braków należy ponownie otworzyć moduł VAT, a następnie zakładkę rejestr VAT.

Krok 5. Następnie ponownie dostosowujemy opcje generowania rejestru VAT do indywidualnych potrzeb i wymagań sprawozdawczości JPK i za pomocą przycisku WYLICZ generujemy rejestr VAT o pożądanych parametrach.

Krok 6. W kolejnym kroku za pomocą przycisku UTWÓRZ JPK generujemy JPK o wybranej strukturze (JPK_VAT(1) lub JPK_VAT(2)) dla danego podmiotu

Krok 7. Wygenerowany plik należy zapisać na swoim komputerze w łatwo dostępnym miejscu ( na przykład na Pulpicie). Służy do tego przycisk ZAPISZ nowo wyświetlonego okna