Program OGNIK Premium jest programem niezwykle elastycznym jeżeli chodzi o modyfikowanie planu kont. Po wczytaniu wzorcowego planu kont można (a, nawet należy) dostosować go do indywidualnych potrzeb księgowanego przez Państwa podmiotu.

Podsumowując po wczytaniu domyślnego planu kont zaproponowanego przez program to od Was drodzy księgowi będzie zależało jaką finalną postać on przyjmie. Uwzględniając specyfikę "swojego" podmiotu możecie odpowiednio zmodyfikować plan kont.

 

Podczas modyfikacji planu kont warto pamiętać o zasadzie "umiarkowanego minimalizmu", która zakłada budowanie kont bez zbędnego przesadzania, ale mówi też o zostawianiu sobie zawsze furtki do ewentualnej rozbudowy planu kont w przyszłości.

WAŻNA WSKAZÓWKA !!!

Konta pozabilansowe najlepiej jest zakładać jako konta o symbolu początkowym 999. Pozwoli to Państwu w przyszłości na łatwiejsze ich pomijanie tam, gdzie okażą się one zbędne, czyli na przykład w zestawieniu obrotów i sald i analityce.

Ponadto, wszystkie zapisy znajdujące się na kontach pozabilansowych muszą się bilansować, dlatego też najlepiej jest utworzyć konto techniczne o numerze 999-999, które będzie służyło do bilansowania zapisów na kontach pozabilansowych.

Więcej informacji o funkcjonowaniu planu kont, możliwościach OGNIKA Premium w tym zakresie oraz o operacjach na samych kontach możecie znaleźć w temacie PLAN KONT naszego podręcznika dostępnego tutaj.