Jeżeli macie już Państwo zainstalowany na swoim komputerze program OGNIK Premium i założoną pierwszą firmę, możecie dokonać aktywacji programu.

Po nowej instalacji program działa w trybie DEMO. Do odblokowania wszystkich funkcji potrzebny jest klucz programu oraz plik aktywacyjny.

Klucz licencyjny otrzymują Państwo od Nas po zakupie programu zwykle w wiadomości e-mail.

Gdy już mamy klucz - wpisujemy go do programu.


WPROWADŹ KLUCZ PROGRAMU

Krok 1: Uruchom program OGNIK Premium i firmę SYSTEM, a następnie przejdź kolejno na górną zakładkę:

PROGRAM > LICENCJA I AKTYWACJA > WPISZ KLUCZ PROGRAMU LUB AKTYWUJ


Krok 2: Następnie w nowo otwartym oknie wpisujemy klucz licencyjny programu, który otrzymaliście Państwo od Nas e-mailem.


Krok 3: Po wpisaniu klucza licencyjnego program wyświetli następujące okno:

W tym momencie program działa w wersji TRIAL. Aby w pełni go aktywować należy w wyświetlonym oknie użyć przycisku PEŁNA AKTYWACJA.


Krok 4: Uruchomi się kreator aktywacji. Jego okno zobaczyć możecie Państwo poniżej.

W pierwszej kolejności należy wybrać metodę aktywacji. Jeżeli posiadacie Państwo stały dostęp do Internetu proponujemy wysłanie zgłoszenia AKTYWACYJNEGO ON-LINE. Po wyborze metody aktywacji należy użyć przycisku DALEJ.


Krok 5: W kolejnym wyświetlonym oknie muszą Państwo wpisać dane ostatecznego użytkownika programu, to jest podmiotu na który zostanie aktywowana zakupiona licencja. W tym celu należy uzupełnić wszystkie dane w oknie poniżej.

Wprowadzone przez Państwa dane posłużą do pełnej aktywacji zakupionego programu. Należy je wprowadzić bardzo dokładnie, a przed ich zatwierdzeniem i wysłaniem do Nas sprawdzić wprowadzone dane, w szczególności numer NIP, ponieważ po wysłaniu wniosku nie będzie można go już zmienić.

(Możliwe jest również automatyczne wczytanie danych firmy SYSTEM do formularza aktywacyjnego, za pomocą przycisku WCZYTAJ Z DANYCH FIRMY (SYSTEM)).

Po wprowadzeniu i sprawdzeniu wymaganych danych w celu kontynuacji aktywacji należy użyć przycisku DALEJ.


Krok 6: W zależności od wyboru metody aktywacji w kolejnym kroku należy:

  • jeśli wybrali Państwo metodę aktywacji on-line - wysłać do Nas zgłoszenie aktywacyjne za pomocą przycisku DALEJ,
  • jeśli wybrali Państwo metodę aktywacji poprzez e-mail za pomocą przycisku DALEJ przechodzą Państwo do okna z poziomu, którego można zgłoszenie aktywacyjne zapisać do pliku o formacie PDF.

Po zapisaniu zgłoszenia aktywacyjnego do pliku o formacie PDF możecie je Państwo wysłać na dane widoczne w oknie KREATORA.


Krok 7: Teraz proszę poczekać na zwrotny e-mail od Nas. Będzie on zawierał plik aktywacyjny niezbędny do przeprowadzenia pełnej aktywacji (Plik dotrze w ciągu 48 godzin - zwykle znacznie szybciej).

Plik aktywacyjny jest załącznikiem do maila, który Państwo od Nas otrzymają. Nie należy go otwierać, a jedynie zapisać na przykład na pulpicie Państwa komputera. Jeżeli nie wiecie Państwo jak zapisać plik aktywacyjny warto poprosić o pomoc kogoś ze swoich znajomych :)


Krok 8: Po zapisaniu pliku aktywacyjnego na swój komputer musicie Państwo ponownie uruchomić program OGNIK Premium, a następnie uruchomić okienko licencji.

Aby to zrobić należy wybrać kolejno: GÓRNA ZAKŁADKA PROGRAM > LICENCJA I AKTYWACJA > WPISZ KLUCZ PROGRAMU LUB AKTYWUJ

Następnie należy ponownie otworzyć w nim kreator aktywacji (przycisk PEŁNA AKTYWACJA).

Wyświetlone zostanie ponownie okno wyboru metody aktywacji.

Tym razem należy wybrać opcję WCZYTAJ DO PROGRAMU PLIK AKTYWACYJNY OTRZYMANY W WIADOMOŚCI E-MAIL, a następnie użyć przycisku DALEJ.


Krok 9: W wyświetlonym oknie należy wskazać plik aktywacyjny, który był załącznikiem do wysłanego przez Nas maila, a który to plik zapisali Państwo na swoim komputerze.

Po wskazaniu pliku aktywacyjnego i wybraniu przycisku OTWÓRZ powinien on wczytać się do programu. Jeśli plik wczytał się prawidłowo, Twój program jest w pełni aktywny. Program poinformuje o tym Państwa w ostatnim oknie, które trzeba zaakceptować za pomocą przycisku URUCHOM PROGRAM.

Po przeprowadzeniu procesu pełnej aktywacji program uzyskuje pełną funkcjonalność, co możecie Państwo zauważyć przede wszystkim po uaktywnieniu się możliwości wykonywania wydruków wszystkich raportów w programie.


WAŻNE UWAGI !!!

  • po pełnej aktywacji programu nie można już zmienić numeru NIP,
  • nieaktywowany klucz należy chronić przed osobami trzecimi,
  • w sytuacjach przewidzianych prawem takich jak na przykład wniesienie przedsiębiorstwa do innego wydajemy nowy klucz programu, operacja ta może wymagać opłaty manipulacyjnej.