1. Co w przypadku gdy klient podaje inną nazwę lub adres niż jest to wykazane w bazach CEIDG, KRS?

Warto to wyjaśnić z klientem. Co do zasady powinniśmy stosować dane zawarte na fakturze, a klient powinien stosować dane z rejestrów.

2. Kiedy stosujemy zapis PL przed NIP-em?

Wg. wyjaśnień MF: Wtedy, kiedy kontrahent podał go na fakturze. Jeśli mamy wątpliwości, czy kontrahent powinien umieszczać kod PL przed NIP-em - warto to z nim wyjaśnić.

3. Czy FP dotyczy też faktur do paragonów na rzecz osób fizycznych?

Zgodnie z informacjami ze strony MF: W jaki sposób ujmować fakturę wystawioną do paragonu, jeżeli nabywcą jest konsument (osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej)? Czy taką fakturę należy wykazać w nowym JPK_VAT z deklaracją z oznaczeniem „FP”? Takie faktury należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione. Faktury (z oznaczeniem „FP”), wystawione na rzecz osoby fizycznej, są objęte zakresem art. 109 ust. 3d ustawy o podatku od towarów i usług.

4. Czy należy wprowadzić samodzielnie serię FP w Ogniku, tak jak np. jest SPV?

Tak, nową serię trzeba dodać samodzielnie.

KARTOTEKI -> SERIA DOKUMENTÓW -> DODAJ -> (UZUPEŁNIAMY) SYMBOL (np. FP) -> NAZWA (np. Faktura do paragonu) -> OBSŁUGUJ JAK (MUSIMY WYBRAĆ: FAKTURA SPRZEDAŻY – do PARAGONU (FP))

5. Co w sytuacji, kiedy na kasę fiskalną nie zostanie nabita faktura wystawiona na osobę fizyczną (pomyłka lub awaria kasy)? Czy doliczyć taką sprzedaż do paragonu czy może wykazać ją, jako fakturę?

W teorii - zgodnie z przepisami - jeśli kasa fiskalna nie działa - nie powinno dojść do sprzedaży. W praktyce klienci postępują różnie - naszym zdaniem należy niezwłocznie po usunięciu awarii kasy zafiskalizować taką transakcję i podłączyć paragon do danej faktury.

6. W przypadku FP faktur dla osób fizycznych, jakie powinniśmy wprowadzić dane kontrahenta? Czy imię i nazwisko, czy ogólnie "osoba fizyczna. Co z NIP?

W OGNIKu dla dokumentów nieposiadających numeru NIP tak jak do tej pory w polu NIP wpisujemy słowo BRAK.

7. Czy faktury na rzecz osób fizycznych wystawionych do paragonu musimy księgować pojedynczo czy możemy zaksięgować z rolki kasy fiskalnej na koniec miesiąca?

MF na ten moment wyjaśnia, że w ewidencji należy wykazać wszystkie wystawione faktury, również te wystawione dla osób fizycznych.

8. Czy odbiorca faktury, kupujący również stosuje oznaczenie FP? Np. jak firma robi zakupy w Leroy Merlin itd.

Kupujący nie stosuje oznaczenia FP.

9. Czy na paragonie z NIP-em wystawionym dla przedsiębiorcy musi być podany nr faktury uproszczonej?

To dosyć powszechny problem. Na paragonie często jest wiele różnych numerów. W praktyce często konieczny będzie kontakt z wystawcą paragonu, aby ustalić, który z wielu numerów na paragonie należy traktować, jako numer faktury uproszczonej.

10. Jeżeli mam paragon z NIP do 450 zł nie muszę go osobno ewidencjonować wystarczy, że na koniec miesiąca zaewidencjonuję całą rolkę z kasy fiskalnej. Jeżeli mam fakturę do paragonu z NIP to używam znacznika FP?

Tak

11. W jaki sposób zaewidencjonować fakturę wystawioną po upływie miesiąca do paragonu z NIP-em? W sprzedaży już była, więc FP?

Tak. I korygujemy tylko część ewidencyjną w JPK.

12. Jak klasyfikujemy transakcje pomiędzy Spółkami ( sp. z o.o.) gdzie osobami decyzyjnymi są osoby powiązane - właśnie rodzina?

Wg. nas oznaczamy takie transakcje kodem TP.

13. Czy każda sprzedaż wysyłkowa musi być oznaczona symbolem SW?

Oznaczenie SW dotyczy dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w art. 23 ustawy, tj. zarówno opodatkowanej w kraju, jak i w innych państwach Unii Europejskiej. Mimo obowiązku wystawiania faktur w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, wystarczy ujmowanie tej sprzedaży na podstawie dokumentu zbiorczego.

14. Czy kodem MPP należy oznaczyć wszystkie transakcje powyżej 15000,00 czy tylko wymienione w załączniku 15?

MPP - transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Oznaczenie to należy stosować do faktur o kwocie brutto wyższej niż 15 000,00 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Nawet, jeżeli tylko jedna pozycja dotyczy załącznika, fakturę należy oznaczyć.

15. Czy sprzedaż wysyłkowa na rzecz osoby mającej siedzibę na terytorium kraju również wymaga oznaczenia SW?

Poprzez sprzedaż wysyłkową rozumieć należy wyłącznie sprzedaż towaru z Polski do innego niż Polska państwa UE, przy czym nabywca nie będzie dokonywać rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów u siebie w kraju.

16. Co w przypadku, jeżeli nie jest spełniony ani jeden warunek, a pojawi się na fakturze zapis MPP?

W takim przypadku nie oznaczamy dokumentu tagiem MPP

17. Kody GTU - Czy sprzedawca umieszcza je na wystawionej fakturze ?

Jeżeli chodzi o kody GTU to nie ma obowiązku umieszczania go na "papierowym" wydruku faktury. Jednak solidarność przedsiębiorców jest tu mile widziana - oznaczając faktury sprzedaży sprzedaży kodami GTU w ten sposób ułatwiamy pracę służbom księgowym kontrahenta