[Aktualizacja 2019-08-26 12:58]

Szanowni i klienci

Zgodnie z komunikatem wydanym w dniu 23-08-2019 przez Ministerstwo Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/zmiana-certyfikatu-klucza-publicznego-do-srodowiska-produkcyjnego-jpk/

od 23-08-2019 obowiązuje nowy certyfikat klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK.

Ważne:
W przypadku wysyłek dokonanych w dniu 23-08-2019 lub później przy użyciu poprzednio obowiązującego certyfikatu - proszę sprawdzać do skutku status przetworzenia przesłanego pliku.


Pliki wysłane z użyciem poprzedniego certyfikatu - są odrzucane przez system MF z komunikatem błędu: "412 - Dokument nieprawidłowo zaszyfrowany"
Należy pobrać nowy certyfikat (poniżej) - zaktualizować go i przesłać plik ponownie.

Nowy certyfikat do wysyłki JPK dla programu OGNIK PREMIUM

Opcja 1 - szybka i obecnie zalecana

Pobierz plik z linku poniżej - archiwum zip:
https://ognik.com.pl/pliki/20190823-nowy-certyfikat-bramki-jpk_najpierw_rozpakuj.zip

Plik archiwum należy pobrać, rozpakować i zawartość archiwum wgrać do katalogu programu OGNIK PREMIUM - zastępując istniejący tam certyfikat.
W przypadku instalacji sieciowych należy go wgrać na każdym stanowisku.
W przypadku wersji E - używanej w wielu katalogach - należy ten plik wgrać do katalogu każdej kopii programu.

Opcja 2
W dniu 23-08-2019 wydaliśmy również nową wersję programu OGNIK 1.7.97 - która zawiera aktualny certyfikat bramki JPK.
Wersję tę można pobrać z zakładki Pobierz i zaktualizować posiadany program  (dotyczy to również starszych generacji programu)
(W przypadku wersji sieciowej najpierw aktualizujemy serwer a następnie wszystkie stanowiska.)