PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

NIE ZWLEKAJ Z PRZETESTOWANIEM DZIAŁANIA PLIKÓW JPK_VAT W PROGRAMIE OGNIK PREMIUM. NIE CZEKAJ DO STYCZNIA CZY LUTEGO I BĄDŹ PRZYGOTOWANY JUŻ TERAZ !!!

Obowiązek wysyłki jednolitych plików kontrolnych (JPK_VAT) od stycznia 2018 dotyczył będzie już wszystkich podatników VAT. Warto przygotować się do niego nieco wcześniej - szczególnie, że może on wymagać np. uzupełnienia kartotek kontrahentów - co może zabrać sporo czasu. Poniżej przedstawiamy w kilku prostych punktach czynności, które należy przeprowadzić, aby być przygotowanym na wysyłkę plików JPK z OGNIKa Premium.

1. Sprawdzamy czy nasz OGNIK PREMIUM obsługuje pliki JPK - tzn. czy mamy program 4 lub 5 generacji.
(Dzisiaj do testów wystarczy generacja 4, natomiast po 1 stycznia konieczne będzie posiadanie generacji 5, która będzie zawierać aktualną strukturę JPK - zapraszamy do zakupu aktualizacji na 2018r.)

Aby sprawdzić generację programu należy kolejno wybrać z górnego menu zakładkę PROGRAM >> LICENCJA I AKTYWACJA >> MODUŁY

2. Aktualizujemy program OGNIK PREMIUM do najnowszej wersji.

Możecie to zrobić klikają w górnym menu zakładkę PROGRAM >> SPRAWDŹ CZY SĄ AKTUALIZACJE. Program wyświetli Państwu informację czy posiadana wersja programu jest najnowsza i zaproponuje automatyczną aktualizację programu w przypadku posiadania starszej wersji.

3. Uzupełnij dane Urzędu Skarbowego dla celów wysyłki JPK. Instrukcję znajdziecie tutaj.

4. Uzupełnij Dane Adresowe prowadzonego podmiotu - w tym celu należy kliknąć w zakładkę PROGRAM >> DANE FIRMY.

5. Sprawdź NIPY kontrahentów dla celów JPK.

Sprawdzenie prawidłowości NIP-ów kontrahentów pozwoli na wygenerowanie pliku JPK o poprawnej strukturze. Aby sprawdzić NIP-y kontrahentów należy wejść do modułu KARTOTEKI, a następnie z górnego Menu wybrać OPCJE >> SPRAWDŹ NIP DLA CELÓW JPK

6. Wylicz "testowy" Rejestr VAT (instrukcja tutaj) obejmujący zarówno VAT naliczony i VAT należny dla całego roku obrotowego, a następnie wygeneruj na jego podstawie plik JPK do sprawdzenia (instrukcja tutaj). Jeżeli dane służące do wygenerowania rejestru VAT nie będą kompletne program poinformuje o tym użytkownika stosownym komunikatem.


W przypadku wyświetlenia komunikatu o brakach i błędach wskazane jest kliknięcie w opcję NIE powyższego okna, a następnie poprawienie błędów i uzupełnienie braków widocznych w oknie braków i ostrzeżeń dostępnym w dolnej części okna rejestru VAT.

UWAGA !!!

  • Dla dokumentów zbiorczych i innych dla których podanie NIP nie jest wymagane wpisujemy w danych kontrahenta w pole NIP: słowo : "BRAK",

  • Dla danych kontrahenta zagranicznego w polu NIP wpisujemy numer bez kodu kraju, a w polu KOD KRAJU wpisujemy wyróżnik kraju np. "DE".

 

7. Pobierz dostępną na stronach Ministerstwa Finansów aplikację kliencką do wysyłania plików JPK (link) i zainstaluj ją na swoim komputerze. Pobierz również instrukcję obsługi aplikacji klienckiej JPK. Za pomocą tej aplikacji będziecie wysyłać Państwo do Ministerstwa Finansów pliki JPK wygenerowane w OGNIKu Premium.

8. Pliki JPK wysyłane z aplikacji klienckiej Ministerstwa Finansów mogą być podpisywane tylko i wyłącznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego (EPUAP) lub w przypadku osób fizycznych danymi autoryzującymi. Tak więc do ich wysyłki niezbędne jest zaopatrzenie się w podpis elektroniczny lub założenie profilu zaufanego (założenie profilu zaufanego jest bezpłatne - instrukcja tutaj). Osoby fizyczne mogą skorzystać z bezpłatnej metody podpisu jaką jest podpis danymi autoryzującymi.

Teraz jesteście już gotowi do wysyłki plików JPK. Pomoże Wam w tym instrukcja dostępna tutaj. Więcej informacji na temat obsługi Jednolitych Plików Kontrolnych znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Finansów.

UWAGA !!!

Bezpośrednia wysyłka plików JPK z OGNIKa Premium

Począwszy od wersji 1.7.84 program OGNIK Premium dla użytkowników posiadających wykupiony abonament na 2018r. umożliwia bezpośrednią wysyłkę plików JPK_VAT.

Po wyliczeniu rejestru VAT za odpowiedni okres oraz wygenerowaniu na podstawie wyliczonego rejestru pliku JPK i zapisaniu tego pliku na swoim komputerze, program odpowiednim komunikatem poinformuje użytkownika o możliwości bezpośredniej wysyłki 
piku JPK_VAT.

Artykuł opisujący proces bezpośredniej wysyłki pliku JPK od momentu wyliczenia rejestru VAT aż do zakończenia procesu wysyłki znajdziecie Państwo tutaj.

UWAGA !!!

Wysyłając plik JPK_VAT bezpośrednio z programu OGNIK Premium należy pamiętać, iż może być on podpisany TYLKO I WYŁĄCZNIE za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Jeżeli chcecie Państwo podpisać wygenerowany w OGNIKu Premium plik JPK_VAT za pomocą profilu zaufanego (EPUAP) lub za pomocą danych autoryzujących (osoby fizyczne) należy wysłać plik JPK_VAT za pomocą aplikacji Ministerstwa Finansów Klient JPK.