PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

1. Czy w mojej wersji programu jest struktura JPK_VAT(3)

Jeśli posiadasz generację programu starszą niż 5 lub starszą wersję instalatora niż 1.7.82 - nie masz dostępu do najnowszej struktury, wtedy:

- Zaktualizuj program do generacji [5] - przeznaczonej do pracy w roku 2018 - starsze wersje nie zawierają aktualnych struktur JPK_VAT. Zobacz dostępne aktualizacje.

- Zainstaluj najnowszą wersję programu 1.7.82 - Pobierz najnowszą wersję

2. Gdzie jest opcja tworzenia pliku JPK_VAT (3)

Przycisk wywołujący tworzenie pliku JPK_VAT znajduje się w górnym Menu REJESTRU VAT;

3. Jak utworzyć JPK_VAT za jeden miesiąc.

Po prostu wylicz rejestr VAT za styczeń (Ważne: W ustawieniach okresu ustaw konkretny miesiąc, a nie cały rok), a po wyliczeniu rejestru użyj przycisku UTWÓRZ JPK;

4. Jak wprowadzać paliwo i inne odliczenia 50%

Przed "epoką JPK" - żaden przepis nie regulował wprowadzania do rejestru VAT nieodliczanej części (netto i VAT) z takich zakupów. Dlatego też występowała praktyka polegająca na tym, że np. fakturę za paliwo (z prawem do odliczenia 50%) ujmowano w dwóch zapisach w rejestrze VAT: raz 50% z typem 4 (odliczenie), a raz 50% z typem 6 (bez odliczenia).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pliku JPK_VAT należy ujmować również dokumenty związane z nabyciem towarów i usług od których podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% podatku VAT.

Dokumenty księgowe, w przypadku których podatnik ma prawo do częściowego odliczenia podatku naliczonego, powinny być ujmowane do JPK_VAT tylko i wyłącznie w kwotach dających możliwość odliczenia (w takich samych kwotach powinny one trafiać również do rejestru VAT oraz deklaracji VAT).

Podsumowując w odpowiednich pozycjach pliku JPK, jak również deklaracji VAT i rejestru VAT właściwe jest w takich przypadkach wykazanie kwoty netto i kwoty VAT w wysokości 50%.

Dlatego też w OGNIKu Premium prawidłowe ujęcie dokumentu z prawem do odliczenia częściowego polega na umieszczeniu w części rejestrowej wprowadzanego dokumentu tylko jednej linii zapisu z typem VAT 4 (w kwotach netto i VAT dających możliwość odliczenia).

W OGNIKu Premium wprowadziliśmy ułatwienie w tym zakresie, dotyczące prawa do odliczenia 50%: Mianowicie po wprowadzeniu do części rejestrowej dokumentu pełnych kwot (netto, VAT) z faktury zakupu za pomocą przycisku "/2" możliwe jest automatyczne podzielenie wprowadzonych kwot "na pół" i oznaczenie linii zapisu typem VAT 4.

5. Nieuzupełnione niezbędne dane adresowe firmy.

Zanim wygenerujecie Państwo plik JPK należy upewnić się czy uzupełnione zostały wszystkie dane podmiotu dla którego tworzony jest plik JPK.

Rozwiązanie: W Ogniku klikamy Program>> Dane Firmy i wpisujemy brakujące dane;

6. Pusty NIP w rejestrze:

Dla dokumentów zbiorczych i innych dla których podanie NIP nie jest wymagane wpisujemy w danych kontrahenta w pole NIP: słowo "BRAK"

7. Błędny NIP kontrahentów zagranicznych w pliku JPK:

W danych kontrahenta zagranicznego numer NIP należy wpisać następująco:
- w polu NIP wpisujemy numer bez kodu kraju,
- w polu Kod kraju wpisujemy wyróżnik kraju, np "DE"

8. Brak danych adresowych kontrahenta

Proszę sprawdzić czy dane kontrahenta są kompletne (zawierają nazwę i pozostałe niezbędne dane), a w razie potrzeby uzupełnić je.

9. Co wpisać w pole NIP przy wprowadzaniu sprzedaży z kasy fiskalnej lub sprzedaży bezrachunkowej?

Należy założyć kontrahenta z nazwą SPRZEDAŻ PARAGONOWA, natomiast w miejsce numeru NIP trzeba wpisać słowo BRAK.

 

Instrukcję dotyczącą prawidłowego przygotowania się do wysyłki plików JPK znajdziecie Państwo tutaj. Natomiast artykuł dotyczący prawidłowego generowania i wysyłki pliku JPK dostępny jest dla Państwa tutaj.