PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

W poniższym artykule przedstawione zostały najczęstsze błędy, które mogą wystąpić podczas tworzenia pliku JPK w OGNIKu Premium. Błędy te uniemożliwiają prawidłową weryfikację pliku w aplikacji klienckiej dostępnej na stronach Ministerstwa Finansów oraz wysyłkę pliku JPK. Jeżeli wygenerowany przez Państwa plik JPK nie został prawidłowo zwalidowany w aplikacji klienckiej do wysyłania Jednolitego Pliku kontrolnego prosimy o zapoznanie się z najczęstszymi przyczynami błędnej weryfikacji zamieszczonymi poniżej.

Najczęstsze błędy w plikach JPK:

1. Nieaktualna wersja OGNIKA

Prosimy o sprawdzanie plików przy użyciu najnowszej wersji programu OGNIK PREMIUM - tj. nie starszej niż 1.7.69 - starsze wersje mogą zawierać nieaktualną strukturę pliku JPK. Brak aktualnej struktury generowanego pliku JPK może podczas próby weryfikacji pliku JPK w aplikacji klienckiej spowodować wyświetlenie się  błędu "struktury etd: Kod Kraju"

Rozwiązanie: Pobranie aktualnej wersji OGNIKa Premium dostępnej tutaj: https://ognik.com.pl/pobierz

2. Nieuzupełnione niezbędne dane adresowe firmy.

Zanim wygenerujecie Państwo plik JPK należy upewnić się czy uzupełnione zostały wszystkie dane podmiotu dla którego tworzony jest plik JPK.

Rozwiązanie: W Ogniku klikamy Program>> Dane Firmy i wpisujemy brakujące dane;

3. Pusty NIP w rejestrze:

Dla dokumentów zbiorczych i innych dla których podanie NIP nie jest wymagane wpisujemy w danych kontrahenta w pole NIP: słowo "BRAK"

4. Błędny NIP kontrahentów zagranicznych w pliku JPK:

W danych kontrahenta zagranicznego numer NIP należy wpisać następująco:
- w polu NIP wpisujemy numer bez kodu kraju,
- w polu Kod kraju wpisujemy wyróżnik kraju, np "DE"

5. Brak danych adresowych kontrahenta

Proszę sprawdzić czy dane kontrahenta są kompletne (zawierają nazwę i pozostałe niezbędne dane), a w razie potrzeby uzupełnić je.

UWAGA!

W najbliższych dniach dla osób posiadających aktualne wsparcie techniczne oferujemy pomoc przy weryfikacji plików JPK, jeśli Państwa plik nie przechodzi walidacji w aplikacji MF - można przesłać go do nas - sprawdzimy dla Państwa, jaka jest przyczyna błędu i podpowiemy jak go naprawić.

Abonament na wsparcie można zakupić tutaj: https://ognik.com.pl/aktualizacje