Wersja 1.6.01 - 2014-06-15

- Środki trwałe - zaznacz wiele pozycji na liście.
- Wyposażenie - zaznacz wiele pozycji na liście.

- Wyślij Uwagi - Wyłączono zrzucenie okna do belki.

DZIENNIK - sortuj po kontrahencie - kontrahenta sortuje… jednak po jego identyfikatorze (niewidocznym), zamiast po nazwie. Już to zmieniliśmy. Zmiana pojawi się w najbliższej wersji.