PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Chcesz być na bieżąco? - Sprawdź aktualizacje na rok 2019

Szanowni Państwo!
Jak co roku - proponujemy Państwu zakup aktualizacji dla posiadanych licencji programu OGNIK PREMIUM na kolejny - 2019 rok.

Co nas czeka w 2019 roku?

- MF zapowiada wprowadzenie pliku JPK_VDEK - który docelowo planowany jest aby zastąpić plik JPK_VAT i deklaracje VAT. Na chwilę obecną wdrożenie tego pliku przewidywane jest od 01.07.2019r. - postęp prac legislacyjnych możecie Państwo śledzić tutaj,
- Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej: OGNIK PREMIUM w wersji na rok 2019 zostanie zaktualizowany tak, aby umożliwić eksport elementów sprawozdania finansowego do pliku o odpowiednim formacie. Plik ten będzie można wykorzystać do dalszej edycji w programie OGNIK E-Sprawozdania ewentualnie innym kompatybilnym.
- Ognik Premium 2019 umożliwi Państwu pobranie kursu waluty wprost z NBP - koniec ze żmudnym poszukiwaniem kursu!
- W trakcie roku 2019 planujemy zmianę obecnego mechanizmu sprawdzania podatników VAT na nowy mechanizm wykorzystujący rejestry udostępnione on-line przez MF.
- dostosujemy parametry programu do zmian na rok 2019;
- umożliwimy obsługę nowej stawki PIT - 5%, dla odrębnego dziennika w ramach KPiR (domyślnie 19 lub wg. skali);
- wprowadzimy możliwość generowania przelewów w oparciu o rozrachunki, w postaci pliku elixir;
- nowa wersja to także szereg drobnych usprawnień, takich jak szybsze wysyłanie e-deklaracji, podpowiadanie ostatnio użytego katalogu do zapisania pliku JPK, zapisywanie wielu wysyłek JPK, obsługa korekt deklaracji VAT-7, wprowadzenie tzw. inteligentnego klawisza  - który przyjmuje rożne funkcje w zależności od aktywnego pola w programie i wiele innych.

Zobacz dostępne aktualizacje

Nowy program OGNIK e-Sprawozdania Finansowe - Pobierz Demo

Jak powszechnie wiadomo od 1 października 2018 roku zmieniły się zasady sporządzania sprawozdań finansowych.
Po pierwsze sprawozdania te muszą mieć postać elektroniczną, a po drugie muszą zostać podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym osoby sporządzającej oraz Zarządu/Właściciela jednostki.
Regulacja ta wprowadzona do ustawy o rachunkowości dotyczy podmiotów zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, przy czym podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, przy sporządzaniu sprawozdań finansowych mają obowiązek stosować opublikowane przez MF struktury dokumentów XML (oprócz podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe w standardzie MSR).

Ważne: Regulacja ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych po 30 września 2018, niezależnie od tego jaki w jednostce obowiązuje rok obrotowy!

Spełnienie powyższego obowiązku bez odpowiedniego narzędzia jest prawie niewykonalne, dlatego z przyjemnością informujemy, że specjalnie dla Państwa utworzyliśmy aplikację OGNIK e-Sprawozdania (PREMIERA 28 stycznia 2019), która umożliwia utworzenie, podpisanie i zapisanie sprawozdania finansowego wraz z załącznikami w postaci pliku XML wymaganego do złożenia w KRS.

Czytaj więcej: Nowy program OGNIK e-Sprawozdania Finansowe - Pobierz Demo

Osoby fizyczne mogą podpisywać wysyłane pliki JPK danymi

Dnia 2 lutego 2018 roku opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane.

Zgodnie z tym rozporządzeniem podatnik będący osobą fizyczną może do dnia 31 grudnia 2018r opatrywać (podpisywać) księgi przesyłane w formacie JPK (w tym JPK_VAT) zestawem unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących tego podatnika. Unikalny zestaw danych obejmuje:

1. identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL,

2. imię (pierwsze),

3. nazwisko,

4. datę urodzenia,

5. kwotę przychodu (wykazaną w odpowiedniej dla podatnika deklaracji PIT) za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania księgi. W przypadku gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego zeznania podatnik wpisuje wartość "0" (zero).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lutego 2018 roku. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Finansów.

MF wdraża w systemach JPK_VAT (3) - możliwe problemy z wysyłką JPK

Szanowni Państwo

Od wczoraj MF wdraża w systemach nową strukturę JPK_VAT (3) - z tego powodu możliwe są problemy z wysyłką JPK;
(np. Nie da się już wysłać JPK_VAT wg. schematu 2 a jeszcze nie da się wysłać JPK_VAT w schematu 3. Czyli sytuacja patowa :-/)

MF zapowiada zakończenie prac na dzień 02-02-2018.

Wykaz podmiotów VAT

W dniu 13.01.2018r. Ministerstwo Finansów opublikowało wykaz podmiotów niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru jako podatnicy VAT. Wykaz ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom weryfikacji rzetelności ich kontrahentów. Więcej informacji oraz aktualny wykaz podmiotów VAT znajdziecie Państwo na stronach Ministerstwa Finansów.

Sprawdź termin ważności swojego podpisu elektronicznego

Obowiązek wysyłania plików JPK_VAT zbliża się wielkimi krokami. Pliki JPK wysyłane z aplikacji klienckiej Ministerstwa Finansów mogą być podpisywane tylko i wyłącznie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub EPUAP.

Jeżeli posiadacie Państwo kwalifikowany podpis elektroniczny SPRAWDŹCIE DO KIEDY JEST ON WAŻNY. Tylko aktualny i ważny klucz (podpis) elektroniczny pozwoli na prawidłowe podpisanie i wysłanie plików JPK.

JPK_VAT (2) i JPK_VAT (3) - obowiązujące terminy

Informujemy iż w dniu 13.10.2017 r. na stronach Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja zgodnie z którą pliki JPK_VAT za miesiące wrzesień – grudzień 2017r. należy przesyłać zgodnie z dotychczas obowiązującą strukturą tj. JPK_VAT (2). Struktura JPK_VAT (3) obowiązująca od 01.01.2018 r. będzie po raz pierwszy obowiązywała dla rejestrów VAT za styczeń 2018r.

Źródło: Ministerstwo Finansów – link

Jak się przygotować do wysyłania plików JPK

NIE ZWLEKAJ Z PRZETESTOWANIEM DZIAŁANIA PLIKÓW JPK_VAT W PROGRAMIE OGNIK PREMIUM. NIE CZEKAJ DO STYCZNIA CZY LUTEGO I BĄDŹ PRZYGOTOWANY JUŻ TERAZ !!!

Obowiązek wysyłki jednolitych plików kontrolnych (JPK_VAT) od stycznia 2018 dotyczył będzie już wszystkich podatników VAT. Warto przygotować się do niego nieco wcześniej - szczególnie, że może on wymagać np. uzupełnienia kartotek kontrahentów - co może zabrać sporo czasu. Poniżej przedstawiamy w kilku prostych punktach czynności, które należy przeprowadzić, aby być przygotowanym na wysyłkę plików JPK z OGNIKa Premium.

Czytaj więcej: Jak się przygotować do wysyłania plików JPK

MF opublikowało nowe struktury JPK_VAT(3)

Na stronach MF zostały opublikowane nowe struktury JPK_VAT(3). Będą one stosowane od stycznia 2018.
W stosunku do aktualnej struktury JPK_VAT (2) wprowadzone zmiany nie są znaczące i obejmują m.in: wskazane celu złożenia deklaracji, adresu e-mail do kontaktu i nazwy systemu z jakiego został wygenerowany plik JPK. Niemniej w OGNIKU udostępnimy je już w najbliższym czasie, tak - abyście mieli Państwo czas na ich przetestowanie na własnych danych.