PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Zmiana certyfikatu dla bramki JPK - Pilne!

Szanowni i klienci

Zgodnie z komunikatem wydanym w dniu 23-08-2019 przez Ministerstwo Finansów:

https://www.podatki.gov.pl/komunikaty-techniczne/zmiana-certyfikatu-klucza-publicznego-do-srodowiska-produkcyjnego-jpk/

od 23-08-2019 obowiązuje nowy certyfikat klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK.

Ważne
W przypadku wysyłek dokonanych w dniu 23-08-2019 przy użyciu poprzednio obowiązującego certyfikatu - proszę sprawdzać do skutku status przetworzenia przesłanego pliku
- w przypadku braku statusu 200 przed upływem terminu do złożenia deklaracji - zalecamy również ponowienie wysyłki pliku z użyciem nowego certyfikatu. 

Nowy certyfikat do wysyłki JPK dla programu OGNIK PREMIUM

Opcja 1 - szybka i obecnie zalecana

Pobierz plik z linku poniżej - archiwum zip:
https://ognik.com.pl/pliki/20190823-nowy-certyfikat-bramki-jpk_najpierw_rozpakuj.zip

Plik archiwum należy pobrać, rozpakować i zawartość archiwum wgrać do katalogu programu OGNIK PREMIUM - zastępując istniejący tam certyfikat.
W przypadki instalacji sieciowych należy go wgrać na każdym stanowisku.
W przypadku wersji E - używanej w wielu katalogach - należy ten plik wgrać do katalogu każdej kopii programu.

Opcja 2
W dniu 23-08-2019 wydaliśmy również nową wersję programu OGNIK 1.7.97 - która zawiera aktualny certyfikat bramki JPK.
Wersję tę można pobrać z zakładki Pobierz i zaktualizować posiadany program  (dotyczy to również starszych generacji programu)
(W przypadku wersji sieciowej najpierw aktualizujemy serwer a następnie wszystkie stanowiska.)

OGNIK E-Sprawozdania - Nowa wersja 1.0.10

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy o wydaniu nowej wersji programu E-Sprawozdania 1.0.10 - a w niej m. in. obsługa schematów skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla jednostek innych oraz możliwość importu plików XML SF stworzonych w innym programie.

Zapraszamy do wypróbowania.

Osoby posiadające wcześniejszą wersję, mogą uruchomić aktualizację wprost z programu.
Po wejściu do dowolnej bazy danych klikamy w górnym menu po lewej START, a następnie Sprawdź Aktualizacje.
Na dole ekranu po prawej stronie (w okolicy zegara) pojawi się dymek, mówiący o dostępności nowej wersji. Klikamy go aby rozpocząć aktualizację.

Pozostałe osoby zapraszamy do pobrania wersji DEMO instalatora:

Nowa schema deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13)

W dniu 11-02-2019 MF opublikowało nowe schemy dla deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13).

Nowe schemy zostały już wdrożone do OGNIKA PREMIUM.
Aby ich użyć należy zaktualizować program do wersji 1.7.95 >> Pobierz >>

Informujemy również, że nadal (do końca roku 2019 lub do czasu wdrożenia tzw. JPK_VDEK) - możliwe jest wysyłanie deklaracji wg. poprzednich wzorów: VAT-7(18) i VAT-7K(12)

OGNIK E-Sprawozdania - Nowa wersja 1.0.06

Szanowni Państwo.
Uprzejmie informujemy o wydaniu nowej wersji programu E-Sprawozdania 1.0.06 - a w niej m. in. kolejne korekty struktur oraz usprawnienia w zakresie podpisywania tworzonego pliku XML.

Zapraszamy do wypróbowania.

Osoby posiadające wcześniejszą wersję, mogą uruchomić aktualizację wprost z programu.
Po wejściu do dowolnej bazy danych klikamy w górnym menu po lewej START, a następnie Sprawdź Aktualizacje.
Na dole ekranu po prawej stronie (w okolicy zegara) pojawi się dymek, mówiący o dostępności nowej wersji. Klikamy go aby rozpocząć aktualizację.

Pozostałe osoby zapraszamy do pobrania wersji DEMO instalatora:

OGNIK E-Sprawozdania - Nowa wersja 1.0.04

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy o wydaniu nowej wersji programu E-Sprawozdania 1.0.04 - a w niej m. in. korekty struktur oraz moduł zdalnego wsparcia oparty o program TeamViewer
Zapraszamy do wypróbowania.

Osoby posiadające wcześniejszą wersję, mogą uruchomić aktualizację wprost z programu.
Po wejściu do dowolnej bazy danych klikamy w górnym menu po lewej START, a następnie Sprawdź Aktualizacje.
Na dole ekranu po prawej stronie (w okolicy zegara) pojawi się dymek, mówiący o dostępności nowej wersji. Klikamy go aby rozpocząć aktualizację.

Pozostałe osoby zapraszamy do pobrania wersji DEMO instalatora:

OGNIK E-Sprawozdania - Nowa wersja 1.0.03

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy o wydaniu nowej wersji programu E-Sprawozdania 1.0.03 - a w niej m. in. struktury sprawozdań dla jednostek małych i mikro i setki poprawek dla jeszcze łatwiejszej i szybszej pracy.
Zapraszamy do wypróbowania.

VAT-7(19) - już wkrótce

Szanowni Państwo
W związku z zapytaniami uprzejmie informujemy, że schema deklaracji VAT-7(19) została opublikowana przez MF dopiero w dniu 2019-02-11.
Trwają prace nad jej wdrożeniem do programu, wkrótce dostępna będzie aktualizacja, która ją obejmie.

Tymczasem można nadal stosować deklarację VAT-7(18), która w pełni pokrywa aktualne obowiązki w zakresie raportowania VAT.
(Jest tak dlatego, że de facto deklaracja VAT-7(19) ma charakter porządkowy, dostosowujący wzór deklaracji do aktualnych przepisów, tj: usunięto w niej możliwość złożenia załączników: VAT-ZZ i VAT-ZT.
W pozostałym zakresie zawartość deklaracji nie uległa zmianie.

Chcesz być na bieżąco? - Sprawdź aktualizacje na rok 2019

Szanowni Państwo!
Jak co roku - proponujemy Państwu zakup aktualizacji dla posiadanych licencji programu OGNIK PREMIUM na kolejny - 2019 rok.

Co nas czeka w 2019 roku?

- MF zapowiada wprowadzenie pliku JPK_VDEK - który docelowo planowany jest aby zastąpić plik JPK_VAT i deklaracje VAT. Na chwilę obecną wdrożenie tego pliku przewidywane jest od 01.07.2019r. - postęp prac legislacyjnych możecie Państwo śledzić tutaj,
- Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej: OGNIK PREMIUM w wersji na rok 2019 zostanie zaktualizowany tak, aby umożliwić eksport elementów sprawozdania finansowego do pliku o odpowiednim formacie. Plik ten będzie można wykorzystać do dalszej edycji w programie OGNIK E-Sprawozdania ewentualnie innym kompatybilnym.
- Ognik Premium 2019 umożliwi Państwu pobranie kursu waluty wprost z NBP - koniec ze żmudnym poszukiwaniem kursu!
- W trakcie roku 2019 planujemy zmianę obecnego mechanizmu sprawdzania podatników VAT na nowy mechanizm wykorzystujący rejestry udostępnione on-line przez MF.
- dostosujemy parametry programu do zmian na rok 2019;
- umożliwimy obsługę nowej stawki PIT - 5%, dla odrębnego dziennika w ramach KPiR (domyślnie 19 lub wg. skali);
- wprowadzimy możliwość generowania przelewów w oparciu o rozrachunki, w postaci pliku elixir;
- nowa wersja to także szereg drobnych usprawnień, takich jak szybsze wysyłanie e-deklaracji, podpowiadanie ostatnio użytego katalogu do zapisania pliku JPK, zapisywanie wielu wysyłek JPK, obsługa korekt deklaracji VAT-7, wprowadzenie tzw. inteligentnego klawisza  - który przyjmuje rożne funkcje w zależności od aktywnego pola w programie i wiele innych.

Zobacz dostępne aktualizacje

Nowy program OGNIK e-Sprawozdania Finansowe - Pobierz Demo

Do czego służy program OGNIK e-Sprawozdania?

Program OGNIK e-Sprawozdania pozwala szybko i wygodnie spełnić nowe obowiązki, jakie od 01-10-2018 roku obowiązują w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych. Program OGNIK e-Sprawozdania został przygotowany pod stałym nadzorem biegłego rewidenta.

OGNIK e-Sprawozdania umożliwia utworzenie, podpisanie i zapisanie sprawozdania finansowego wraz z załącznikami w postaci pliku XML o odpowiedniej strukturze wymaganego do złożenia w KRS.

 

Kto musi składać e-Sprawozdania Finansowe?

Regulacja ma zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych po 30 września 2018, niezależnie od tego jaki w jednostce obowiązuje rok obrotowy.

 

Jak działa program OGNIK e-Sprawozdania?

Program pozwala na utworzenie kompletnego sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Program instalowany jest na komputerze użytkownika a jego używanie nie wymaga zaawansowanych umiejętności informatycznych.

 

Funkcjonalność programu OGNIK e-Sprawozdania

 • pozwala na sporządzenie elektronicznego sprawozdania, w formacie w pełni zgodnym ze strukturami XML opublikowanymi przez Ministerstwo Finansów
 • obsługuje schematy elektronicznych sprawozdań finansowych dla jednostek innych, jednostek mikro i małych oraz organizacji pozarządowych - a od wersji 1.0.09 - również jednostek sporządzających sprawozdania skonsolidowane
 • pozwala na wydruk sporządzonego sprawozdania, oraz na jego zapisanie w postaci pliku PDF, RTF, XLS
 • wszystkie pozycje sprawozdań można w dowolnym czasie poprawić lub zmienić i ponownie wygenerować e-sprawozdanie finansowe
 • program sprawdza generowane pliki pod kątem ich zgodności ze strukturami
 • umożliwia rozszerzenie podstawowych wzorów SF o pozycje uszczegółowiające przewidziane w schematach
 • umożliwia ręczne wprowadzenie sprawozdań finansowych "od zera"
 • umożliwia utworzenie wielu wersji SF dla jednego podmiotu
 • posiadaczom programu OGNIK PREMIUM umożliwia import elementów sprawozdania (RZiS, Bilans) wyliczonych w Ogniku Premium Księga Handlowa i dalszą ich edycję
 • umożliwia hurtowe kopiowanie danych pomiędzy okresami w ramach sprawozdania
 • umożliwia eksport danych tabelarycznych do Excela
 • pozwala na dodanie i obsługę załączników do sprawozdań finansowych w postaci pliku, np. w formacie PDF, a dla niektórych także ich podgląd bezpośrednio w programie
 • pozwala na podpisanie pliku sprawozdań finansowych podpisem kwalifikowanym, wraz z sygnaturą czasową lub bez niej
 • w wersji dla biur księgowych - pozwala na obsługę wielu podmiotów w ramach jednego programu (w zależności od licencji)
 • program występuje w wersji przenośnej, kopię programu można nawet zabrać ze sobą np. na dysku USB i uruchomić u klienta
 • i ... nawet pobiera dane Jednostki z rejestru REGON! :-)
 • zawiera również wbudowany mechanizm aktualizacji programu a także mechanizm archiwizacji bazy danych programu

 

Planowane kolejne funkcje

 • obsługa schematów skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla jednostek innych [dodano w wersji 1.0.09]
 • możliwość tworzenia wielu wersji / kopii tworzonego sprawozdania finansowego [dodano w wersji 1.0.08]
 • możliwość importu plików XML SF stworzonych w dowolnym programie [dodano w wersji 1.0.09]
 • weryfikacja danych SF pod kątem wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi elementami SF
 • na kopiowanie sprawozdań finansowych na kolejne okresy [dodano w wersji 1.0.08]

 

Co wyróżnia nas i nasz program?

 • po pierwsze pasja tworzenia dobrych programów i chęć pomocy ich użytkownikom :-)
 • blisko 20 lat doświadczenia w księgowości i programowaniu
 • tysiące zadowolonych klientów, korzystających z naszych programów każdego dnia
 • szybkość reakcji w razie zmian w przepisach i elastyczność w ich wdrażaniu
 • bezpieczeństwo i pełna kontrola danych przechowywanych na komputerach użytkownika
 • dodatkowe funkcje rozszerzające przydatność programu
 • wyjątkowa intuicyjność i  łatwość obsługi programu

 

Co zawiera licencja programu?

 • prawo do instalacji programu na dowolnej liczbie komputerów użytkownika
 • prawo do bezterminowego korzystania z aplikacji
 • prawo do korzystania z aktualizacji programu w ramach aktualnej generacji programu

 

A co z aktualizacjami programu w kolejnych latach?

Co do zasady licencja programu jest bezterminowa tak więc, jeżeli wzory sprawozdań finansowych w kolejnych latach nie ulegną zmianie oraz nie zmieni się sposób wysyłki e-sprawozdań program OGNIK e-Sprawozdania nie będzie wymagał zakupu aktualizacji.

Zamów program w naszym sklepie już teraz.

Sprawdzony w akcji! Ponad 5000 sprzedanych licencji!

Dziękujemy za zaufanie!

Masz OGNIKA PREMIUM? - sprawdź Twoją cenę programu e-Sprawozdania w ramach Twojej Aktualizacji Sprawdź aktualizacje