Spis treści

Program OGNIK Premium umożliwia wygenerowanie ewidencji VAT w strukturze JPK_VAT, którą następnie użytkownik może przesłać do MF za pomocą Aplikacji Klienckiej Klient JPK opublikowanej na stronach MF. Począwszy od wersji 1.7.84 OGNIK Premium umożliwia również bezpośrednią wysyłkę wygenerowanych za jego pomocą plików JPK_VAT. Poniższa instrukcja opisuje w kilku prostych krokach w jaki sposób należy wygenerować plik JPK_VAT w programie OGNIK Premium oraz zawiera informacje gdzie szukać Aplikacji Klienckiej Klient JPK (wraz z instrukcją obsługi) do wysyłania plików JPK. Znajdziecie Państwo w niej również informację w jaki sposób wysłać wygenerowany plik JPK_VAT bezpośrednio z OGNIKa Premium.

Jeżeli już macie Państwo otwarty podmiot (firmę) dla którego chcecie wygenerować plik JPK należy kolejno: