OGNIK posiada szereg funkcji ułatwiających pracę najmniejszym jednostkom.

Umożliwia między innymi wydruk wprowadzonych dokumentów kasowych KP i KW oraz sporządzenie raportu kasowego w oparciu o zapisy znajdujące się na koncie kasy.

Wygenerowane dokumenty KP i KW mogą być również zapisanie do pliku o formacie PDF.

Artykuł o tworzeniu raportu kasowego na podstawie dokumentów KP i KW dostępny jest tutaj.