OGNIK pozwala na automatyczne naliczanie amortyzacji.

Ponadto program zawiera kreator księgowań amortyzacyjnych, który dostępny jest z poziomu tabeli amortyzacyjnej.

Tabela ta aktualizowana jest automatycznie po wprowadzeniu kolejnych środków trwałych.

Dzięki kreatorowi księgowań amortyzacji szybko i sprawnie zaksięgujecie Państwo zawarte w tabeli amortyzacyjnej odpisy od razu do bufora.