OGNIK pozwala na bardzo szybkie rozpoczęcie pracy z firmą. Posiada możliwość wczytania wzorcowego (predefiniowanego) planu kont.

Z OGNIKiem poprowadzisz zarówno prostą księgowość, jak i bardzo szczegółową ewidencję zdarzeń.

Wczytaj wzorcowy plan kont i rozbuduj go zgodnie z potrzebami twojej firmy. Możesz zbudować wielopoziomowy plan kont i rozbudować konta syntetyczne o odpowiednią analitykę.