Analiza zapisów: Skrócony opis modułu:

Moduł Analizy zapisów umożliwia tworzenie bardziej zaawansowanych raportów, zestawień i analiz. Posiada również możliwość przedstawienia tych raportów w postaci wykresów.

Analizy zawierają tabelę przestawną, która stanowi rozbudowaną opcję analityki wprowadzonych danych księgowych.

Moduł analizy zapisów jest integralną częścią modułu Księga Handlowa i nie jest dostępny oddzielnie.

Dostępny w programie OGNIK moduł analizy zapisów, jest funkcją unikalną w programach tej kategorii cenowej. Dzięki niemu użytkownik ma możliwość sporządzania zaawansowanych zestawień analitycznych spełniających określone warunki.

Zestawienia mogą być tworzone dla wybranego pakietu danych oraz są one dostępne w różnych widokach. Różnorodną prezentację wygenerowanego zestawienia umożliwiają zaawansowane opcje widoku.

Sporządzone zestawienie może zostać przedstawione na wykresie, którego typ możecie Państwo wybrać.  Wykres ten w zależności od potrzeb można zapisać lub wydrukować.

Podobnie całe wyliczone zestawienie można wydrukować lub dokonać jego eksportu do pliku o wybranym formacie.