PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

Specjalnie na życzenie użytkowników programu, w OGNIKu wprowadzona została możliwość ujmowania kosztów rozliczanych w czasie.

To niestandardowe rozwiązanie bardzo ułatwi Państwu pracę z programem.

OGNIK zawiera odrębną grupę RMK, dla której podobnie jak dla amortyzacji środków trwałych możecie Państwo wygenerować tabelę przedstawiającą rozliczenie tych kosztów na przełomie kolejnych okresów (miesiąc, kwartał, rok).