PROGRAM KSIĘGOWY dla samodzielnych księgowych. Kompletny, szybki i sprawdzony przez tysiące księgowych takich jak TY!

OGNIK umożliwia również obsługę ulepszeń i pogorszeń środków trwałych.

Wystarczy dodać ulepszenie lub pogorszenie wprowadzając jego datę, kwotę i rodzaj, a następnie przeliczyć odpisy amortyzacyjne.

Naliczone odpisy uwzględniają wartości dodanych ulepszeń i pogorszeń.

Dzięki wprowadzeniu tej funkcji, moduł środki trwałe został jeszcze lepiej dostosowany do różnorodnej specyfiki działalności użytkowników programu i ich wymagań.